Hradčany - kostel všech Svatých

Informace

Navštíveno: 31. 12. 2017

Historie: Kostel Všech svatých stojí na místě starší palácové kaple z 12. století, která byla vysvěcena roku 1185. Roku 1339 Karel IV. ještě jako markrabí moravský při ní založil kolegiátní kapitulu. Současný kostel byl vystavěn někdy kolem roku 1372 a dokončen před rokem 1386 podle plánů Petra Parléře. Jeho účast dokládá znění nápisu v triforiu "a za svrchu uvedeného času též započal a dokončil chór Všech svatých." Před husitskými válkami byl dokončen jen závěr kostela a založena byla čtvercová loď. Kostel byl těžce poškozen při velkém požáru Hradu roku 1541, kdy z něho zůstaly jen obvodové zdi. Podle kronikáře Václava Hájka z Libočan byl chór kaple sochařsky vyzdoben a v oknech byly vitráže: "kapla pak výborná Všech Svatých před palácem, kteráž dílem krásným a nákladným někdy císaře Karla draze vystavěna byla a řezbami kamennými i jiným dílem kamenickým draze ozdobena byla a skly převýbornými okrášlena, ta všecka hanebně vnitř i zevnitř vyhořela." Zbytky původních okenních kružeb se zachovaly v podkroví kostela. Oprava, při níž byla snížena klenba a přistavěna loď, takže se stavba spojila s palácem, byla dokončena roku 1580 na náklad Alžběty Isabely, dcery císaře Maxmiliána II., pozdější francouzské královny, která patrně věnovala i oltářní obraz. Roku 1588 sem byly přeneseny ostatky svatého Prokopa ze Sázavy a roku 1598 vznikl přístup na kruchtu z Vladislavského sálu. Klenba pochází z roku 1580, náhrobek svatého Prokopa byl původně uprostřed lodi, následně byl přesunut ke stěně roku 1768. Vnitřní zařízení je barokní, z let 1732 a 1750, kruchta z roku 1732 je patrně dílem K. I. Dienzenhofera. Barokní varhany sem byly přeneseny roku 1969 z kostela ve Skapcích.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_V%C5%A1ech_svat%C3%BDch_(Pra%C5%BEsk%C3%BD_hrad)

Dojmy: Zajímavá kaple, i když byla vidět jen z venku.

Mapa

a

Fotografie

×