Hradčany - kostel sv. Rocha

Informace

Navštíveno: 26. 10. 2018

Historie: Když v roce 1599 řádil v Čechách mor, slíbil císař Rudolf II., že nechá postavit nový kostelík ke cti sv. Šebastiána a sv. Rocha. V roce 1602 bylo určeno místo novostavby a 7. června 1603 byl položen její základní kámen. Architekt kostela není znám, ale patrně se jednalo o osobnost spojenou s císařským dvorem, pravděpodobně se jednalo o Giovanniho Maria Filippiho, ale není to jisté. Ačkoli hrubá stavba byla hotová už před císařovou smrtí roku 1612, dokončovací práce a vybavování interiéru trvalo ještě několik desetiletí, přesněji řečeno byl dokončen až roku 1630. Původně se jednalo o farní kostel strahovské farnosti. Za vlády Josefa II. byl v roce 1784 zrušen a na místo něj byl farním kostelem prohlášen nedaleký klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie. Krátce pak sloužil jen jako kaple pro zemřelé a následně byl využíván jako kovárna. V roce 1881 provedl strahovský opat Zikmund Starý rozsáhlou renovaci kostela a 15. října 1882 byl znovu vysvěcen. Komunistickým režimem byl kostel spolu s klášterem "znárodněn" a zprvu sloužil jako depozitář, později byl přeměněn na výstavní síň Památníku národního písemnictví. V roce 1994 zde pak byla zřízena galerie MIRO, která zde byla i v době mé návštěvy. Kostel je postaven v renesančním slohu s gotizujícími prvky a některými barokními detaily. Kostel má pozoruhodný půdorys kompozitního typu. Hlavní loď má tvar obdélníku s okosenými rohy, čímž navozuje dojem oválu. K tomuto tělesu přiléhají po stranách tři polygonální výklenky (apsidy), které tak evokují ramena kříže. Apsidy umožnily umístění oltářů tří nejvýznamnějších patronů proti nakažlivým chorobám, svatého Rocha, Šebestiána a Antonína Poustevníka. Hlavní loď je sklenuta valeně s dvěma páry trojúhelníkových výsečí.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Rocha_(Hrad%C4%8Dany)

Zdroj: https://www.prahaneznama.cz/advertorialy/kostel-sv-rocha-a-galerie-miro/

Dojmy: Zajímavý a velmi neobvyklí kostel, na české končiny, tedy alespoň si to myslím.

Mapa

a

Fotografie

×