Hradčany - Kučerův palác

Informace

Navštíveno: 26. 10. 2018

Historie: Na místě dnešního paláce stávaly tři úzké měšťanské gotické domy, které byly nejprve přestavěny renesančně na dům "U zlaté lodi". Za první barokní přestavby kolem roku 1723 pro hraběte z Vrbna byla dispozice objektu upravena na palác. Dalším majitelem byl Emanuel z Kolowrat, od kterého palác koupil Karel Kučera neboli Carl Kutschera, který byl c. k. úředník a správce zemských desek. V roce 1805 povýšen do stavu svobodných pánů. Jeho syn Johann von Kutschera byl císařským důstojníkem a v letech 1815–1832 majitelem 28. pěšího pluku. Současná podoba s pozoruhodným rokokovým průčelím vychází z pozdně barokní přestavby, kterou pravděpodobně nechal provést Karel Kučera v letech 1764–1769 a která bývá někdy připisována Janu Josefu Wirchovi. Později se palác dostal do vlastnictví známé pražské kominické rodiny Demartinů. Na konci 19. století při prorážení Keplerovy ulice byla zbourána dvorní křídla a objekt přišel také o zadní stavení a zahradu. Z paláce se stal činžovní dům, v 1. polovině 20. století pak hotel. Od padesátých let 20. století až do roku 1989 sídlila v Kučerově paláci Státní památková správa. V 90. letech 20. století byl palác zrestituován a proběhla celková rekonstrukce, která paláci vrátila pozdně barokní vzhled. V budově dnes sídlí oděvní společnost VERMONT Holding a.s., tedy alespoň v době mé návštěvy.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Ku%C4%8Der%C5%AFv_pal%C3%A1c

Dojmy: Zajímavý impozantní dům, který upoutá každého.

Mapa

a

Fotografie

×