Malé Březno - socha sv. FLoriána

Informace

Navštíveno: 18. 7. 2018

Historie: Tato barokní socha byla vytvořena neznámým umělcem a vztyčena někde na území Ervěnic na počátku 18. století. Na podstavci sochy jsou dva erby, jeden je Oldřicha Felixe hraběte z Lobkovic a druhý je Marie Josefy Markéty hraběnky z Bubna a Litic, která byla Oldřichovou manželkou. Pravděpodobně tak byli donátoři této sochy tito manželé, ale jisté to není. Jisté je, že jak se postupně v 2. polovině 20. století rozšiřovala těžba, tak v 90. letech 20. století Ervěnice zanikly, aby ustoupily potřebě těžby. Tato socha pak byla v roce 1987 z bývalých Ervěnic zachráněna a přesunuta na současné místo před kostel v Malém Březně.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/socha-sv-floriana-13974617

Dojmy: Vysoká, bohatě zdobená socha, která byla příznačně vztyčena u kostela.

Mapa

a

Fotografie

×