Malé Březno - kostel sv. Jana Evangelisty

Informace

Navštíveno: 18. 7. 2018

Historie: Tento původně gotický kostel spolu s farou je prvně připomínán již v roce 1334, v té době patřil pod Žatecké děkanství. Od počátku svého vzniku byl tento kostel katolickým, to se ale změnilo v roce 1565, kdy od tohoto roku pán zdejšího panství Jaroslav Boryn ze Lhoty vedl zdejší obyvatele k protestantismu. Posledním zdejším katolickým farářem tak byl Johan Schweinzer. Již v roce 1597 nechal přistavět Boryn ke kostelu kostelní věž, kterou zdobí erb jeho rodu. Po stavovském povstání nastoupila zde tvrdá rekatolizace, a tak posledním ze zdejších protestantských kněží před vyhnáním byl od roku 1604 Georgius Ohmik. V průběhu třicetileté války kostel ale bohužel až na věž vyhořel, ale již v roce 1644 byl kostel barokně obnoven. Následně se kostel dočkal v letech 1723 -1725 velké barokní přestavby, během které byla loď kostela značně rozšířena. Dalších úprav se pak kostel dočkal v průběhu 19. století. Po roce 1945 a odsunu německého obyvatelstva přestal kostel být udržován a byla zde nařízena stavební uzávěrka. Vesnice měla totiž zaniknout pod velkou výsypkou, nakonec k tomu ale nedošlo, a tak v letech 1996 – 1998 prošel kostel rekonstrukcí. Uvnitř kostela se tak do dnešních dnů zachovala například křtitelnice z roku 1600, oltář sv. Floriána z 1. poloviny 18. století či, sochy sv. Vojtěcha, sv. Víta a sv. Jana Nepomuckého.

Zdroj: http://www.male-brezno.cz/obec-308/soucasnost-obce/kostel/

Zdroj: https://www.hrady.cz/index.php?OID=8975&PARAM=11&tid=28759&pos=450

Dojmy: Jednoduchý a zajímavý barokní kostelík, který je dominantou obce.

Mapa

a

Fotografie

×