Malé Březno

Informace

Městský erb:

mal_bezno_znak_48262893316_o

Navštíveno: 18. 7. 2018

Historie: Malé Březno (německy Kleinpriesen) je obec, nacházející se přibližně 7,5 km jihozápadně od centra města Mostu. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1369, ale doklady o zdejším osídlení pocházejí již z 2. poloviny 13. století. Majitelé vsi se často střídali. V letech 1393–1394 vedli spor o patronátní práv u zdejšího kostela bratři Bucek a Nevlas z Eisenbergu (Jezeří). V roce 1407 patřila část obce k Červenému hrádku u Jirkova. V roce 1464 získal ves Jan mladší z Udce, jehož syn Jiří jej opět prodal roku 1495 Červenému Hrádku. Roku 1565 vlastnil statek Malé Březno protestant Jaroslav Boryn ze Lhoty, tento muž přivedl zdejší obyvatele k protestantismu. Potomkovi Jaroslava Boryny Ottovi Borynovi byl majetek po stavovském povstání v roce 1623 zkonfiskován. V roce 1632 byla ves opět rekatolizována. V roce 1644 získal tuto ves statkář Johann Georg Proy, ten zemřel již v roce 1669 a po něm získal tento statek jeho dědic Johan Caspar rytíř von Proy von Gastellberg. V roce 1671 tento statek Johan prodal panu Ferdinandovi Wilhelmu Popelovi hraběti z Lobkowitz, a tak získali statek a ves Lobkovicové, kteří je připojili ke svému panství Nové Sedlo-Jezeří a jeho součástí zůstala ves až do roku 1848. Po roce 1850 se stala osadou obce Strupčice v nově vzniklém okrese Chomutov. Po několika letech se osamostatnila. V roce 1960 se stala součástí okresu Most. V tomto roce byla k obci připojena nedaleká osada Vysoké Březno. Zdejší obec se živila především zemědělstvím, které se obci zachovalo do současnosti.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Malé_Březno_(okres_Most)

Zdroj: http://www.male-brezno.cz/obec-308/historie-obce/

Dojmy: Maličká vesnička, která má hodně zajímavostí, které může nabídnout.

Mapa

a

Památky a zajímavosti

IMG_5180
IMG_5165
IMG_5182
IMG_5184
IMG_5171