Chrámce - sloup se sochou Ecce Homo

Informace

Navštíveno: 19. 7. 2018

Historie: Tento ranně barokní sloup byl vytvořen a vztyčen dne 8. listopadu 1698, jak dokládá dochovaný nápis na zadní straně, který zní: „Hanc Colvm nam erexit Daniel Rvtolb(d?)h Seemahn Die 8 Novembris A 1698.“ Tato socha tak byla vztyčena v obci Saběnice. Další nápis na podstavci pak dokazuje že sloup prošel v roce 1824 renovací. Když se na Mostecku rozhodovalo o rozšiřování těžby v průběhu 2. poloviny 20. století, tak se to týkalo i této sochy. Socha byla v roce 1985 restaurována panem Rakem a Pauzerem a následně dle rozhodnutí ONV ze dne 1. 6. 1987 byla socha přemístěna na současné místo do zámeckého parku v Chrámcích. Samotná socha má na vrcholu sochu bolestného Krista, který stojí na oválném sloupu, který je umístěn na hranolovém podstavci, na kterém je reliéf Panny Marie a víše napsaných textů.

Zdroj: https://iispp.npu.cz/mis_public/searchDocument.htm?search=metainfo:47646/5-325

Dojmy: Zajímavý sloup, který je vidět od brány zámeckého parku.

Mapa

a

Fotografie

×