Chrámce - Krucifix

Informace

Navštíveno: 19. 7. 2018

Historie: Tento litinový kříž vznikl pravděpodobně někdy v průběhu 2. poloviny 19. století – 1. poloviny 20. století. Samotný kříž na sobě nemá dataci, ale tomuto časovému pomáhá to, že se nenachází ještě na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale na pozdějších mapách již zachycen je. Kříž je poměrně udržován a zdobí tak cosi co by se dalo považovat za návsi.

Dojmy: Bohužel jsem o tomto kříži nenašel více informací.

Mapa

a

Fotografie

×