Chrámce - zámek Chrámce

Informace

Navštíveno: 19. 7. 2018

Historie: První písemná zmínka pochází z roku 1381, kdy zdejší vladyckou gotickou tvrz vlastnil Jan de Kystern sedící na Chrámcích. V roce 1408 a 1421 je jako majitel zmiňován Jíra Vchynský z Vchynic. V roce 1499 vlastnil Chrámce rod z Černčic. Pavel z Černčic odkázal v roce 1542 ves i s poplužním dvorem své manželce Anně Kateřině. V roce 1556 je ze stejného rodu jako dědička zmiňována Hedvika z Chrámců, která Chrámce přinesla věnem Pavlovi Šavelovi z Vlkové. Jejich dcera Kateřina z Chrámců (provdaná Vřesovcová) nechala v letech 1570–1571 přestavět tvrz na renesanční zámek. Roku 1603 byl majitelem Kašpar Rejský z Dubnice a po jeho smrti je zdědil roku 1615 jeho bratr Kryštof Rejský z Dubnice. V roce 1720 koupil Chrámce Jiří Oldřich Zessner ze Spitzenberka. Po jeho smrti v roce 1745 zdědil majetek jeho syn Johann Franz Zessner ze Spitzenberka, který byl vlastníkem ještě v roce 1762. V roce 1767 Chrámce prodal hraběti Josefu Leopoldu d'Elbeuf, který emigroval do Rakouska před Francouzskou revolucí. Tento majitel nechal v letech 1795–1805 postupně přestavět zámek do dnešní klasicistní podoby. Z původní stavby se tak zachovalo jen přízemí, kde jsou stále renesanční prvky, či gotické klenby, ale první patro bylo celé změněno v klasicistním slohu. V roce 1843 koupil statek a zámek svobodný pán Johann Maxmilian z Ehrenberku. V roce 1864 se majitelem zámku stal hrabě Rudolf Chotek. V roce 1871 přešel na jeho syna Emericha Chotka a v roce 1881 na jeho druhého syna Rudolfa Chotka ml. Chrámecké hospodářství se stalo součástí jejich velkostatku Bělušice–Chrámce. V roce 1888 se majiteli stali Carl a Marie Kurchbergerovi z Prahy. V roce 1898 získal na statku finanční spoluúčast Jan Rudolf Čermák a po něm jeho syn Jan Christián. Po okupaci Sudet byl zámek českým majitelům zabaven a převeden na Říšský poštovní úřad. V roce 1945 byli spolumajiteli hospodářství Jan Christián Čermák a Marie Chlupáčová, která svůj podíl zatížila dluhem, a tak jej přenechala spolumajiteli. V roce 1949 byl statek znárodněn. Zámek využíval Státní statek Most jako rekreační objekt. Zámek následně v letech 1972 – 1974 prošel rekonstrukcí, kdy byla ve velkém sále nahrazena původní zničená freska, freskou novou, na místě původního renesančního krbu byl vystavěn nový krb, ale na druhou stranu byly bohužel zničeny kachlová kamna, která byla nahrazena akumulačními kamny. Od roku 1994 se při restitucích vrátil původním majitelům, jejichž rodina od roku 1996 na přilehlém statku hospodaří v programu ekologického zemědělství.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Chr%C3%A1mce_(z%C3%A1mek)

Dojmy: Velmi zajímavá stavba, u které si člověk říká: „Škoda že se nemohu podívat dovnitř.“

Mapa

a

Fotografie

×