Žlutice - hrad Nevděk

Informace

Navštíveno: 18. 5. 2018

Historie: Tento pozdně gotický hrad byl údajně vystavěn podle některých autorů na základech mnohem staršího hradu z doby vlády Rýzmburků v této oblasti. Jisté ale je že hrad byl vystavěn ve 40. letech 15. století a jako stavební kámen byl použit stavební kámen z opevněného dvorce v Semtěši. Hrad nechal vybudovat Jakoubek z Vřesovic, který tímto hradem zamýšlel posílit obranu města Žlutic a tak spolu s tímto hradem nechal roku 1446 stavět také předsunutý hrad Mazanec a dále modernizoval městské opevnění. Díky tomuto opevnění se Žlutice stali městem, odkud husité ovládli téměř celý loketský kraj a kus Tepelska. Jakoubek z Vřesovic následně nechal přestavět a upravit hrad v letech 1454 a 1455, aby byl ještě silnější a zabezpečil město ještě více. Když se situace v českých zemích zklidnila, tak hrad pomalu v 1. polovině 16. století přestával být používán a již v roce 1568 je uváděn jako pustý. Hrad je naposledy zmiňován v roce 1578, kdy se o zdejší panství dělili synové Jiřího Kokořovce z Kokořova. Když započala na počátku 17. století třicetiletá válka, tak zdejší občané sami hrad rozvalili, aby neohrožoval město ležící pod ním, a tak se již 19. století mluvilo o hradu jen jako o zřícenině a v roce 1884 jsou zde připomínány jen valy a příkopy, zbytky zdiva a rumiště. Někdy v 1. polovině 19. století byl uprostřed zaniklého hradu vztyčen dřevěný kříž. Někdy po roce 1890 okrášlovací spolek ze Žlutic zpřístupnil pozůstatky hradu, kdy sem vytvořil vycházkovou stezku a přez příkop pak vedl dřevěný most. Roku 1907 byli na prostranství hradu provedeny archeologické vykopávky, během kterých byli objeveny zbytky dní a obrané věže, ale také schody do bývalého sklepení. Roku 1934 byl vyvrácen velký dřevěný kříž díky vychřici, a tak byl roku 1935 vztyčen kříž nový. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války se celé místo ale přestalo udržovat začalo chátrat. Díky tomu v průběhu 2. poloviny 20. století bylo celé místo zaneseno náletovými dřevinami, které v současnosti utvořili nepřehledný les.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/zlutice-hrad-nevdek

Dojmy: Zajímavý hrádek, ze kterého je asi nejvíce zachována studna a příkopy s valy.

Mapa

a

Fotografie

×