Žlutice - Jakoubkova lípa

Informace

Navštíveno: 19. 5. 2018

Historie: Jakoubkova lípa je památný strom lípa velkolistá (Tilia platyphyllos), který roste u malého remízku na severovýchodním okraji města u zbytků valu zaniklého hradu Mazanec. Strom je ve velmi dobrém zdravotním stavu, hustá a bohatě větvená koruna sahá do výšky 17 m, měřený obvod kmene činí 368 cm (měření 2014). Tato lípa je chráněna od roku 2011 jako krajinná dominanta a strom s významným vzrůstem.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Jakoubkova_lípa

Dojmy: Vysoký strom, který se tyčí nad valem zaniklého hradu.

Mapa

a

Fotografie

×