Žlutice - hrad Mazanec

Informace

Navštíveno: 19. 5. 2018

Historie: Zdejší původní opevnění bylo vystavěno někdy na počátku 15. století jako posílení špatně situovaného městského hradu. Toto předsunuté opevnění je pak poprvé zmiňováno v roce 1418 z privilegia Jundřicha z Elstrberku. V roce 1426 se Žlutic zmocnil husitský hejtman Jakouběk z Vřesovic, který se ihned jal jej přestavět na mohutné opevněné husitské město. S tím byla spojena také pozdně gotická přestavba tohoto opevnění na hrad roku 1446. Již roku 1568 je ale hrad uváděn jako zřícenina a následně v roce 1651 je hrad uváděn jako zaniklý. V letech 1718 – 1724 zakoupila zdejší pozemky od měšťanů vrchnost na proměnění na zámeckou zahradu. V této době zanikly poslední zbytky hradu samotného. V 2. polovině 20. století byla celá tato lokalita poškozena zemními úpravami na sportovní areál, bohužel se díky tomu dochovala asi jen polovina obranného valu, která je dnes zarostlá náletovými dřevinami.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/zlutice-hrad-mazanec

Dojmy: Mnoho se z toho bohužel nedochovalo, ale alespoň něco.

Mapa

a

Fotografie

×