Krásný Les - kostel sv. Petra a Pavla

Informace

Navštíveno: 28. 10. 2017

Historie: Původně v obci stával již gotický kostel, který byl vybudován v 2. polovině 14. století, a již v 15. století byla tato obec zmiňována jako farní. Bohužel dne 18. dubna 1681 zdejší kostel spolu s velkou částí vsi vyhořel, a tak byl ještě na konci 17. století vystavěn kostel nový v ranně barokním slonu. Již v roce 1781 byla věž kostela velmi zchátralá, a tak byla v letech 1794 – 1795 vystavěna věž nová. Na počátku 19. století pak byl kostel opravován a v roce 1802 byla zde umístěna nová kazatelna a v roce 1805 nové varhany. Bohužel další požár postihl tento kostel dne 23. června 1982, kdy se zachovalo pouze obvodové zdivo a věž kostela. Pozůstatky kostela tak byli v tomto stavu zakonzervovány, kdy zastřešen byl pouze původní presbytář a v roce 1987 byl takto provizorně upravený kostel vysvěcen kardinálem Františkem Tomáškem.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/krasny-les-kostel-sv-petra-a-pavla

Dojmy: Velký kostel, kterému chybí střecha, ale je u něj krásně zachovaná márnice.

Mapa

a

Fotografie

×