Krásný Les - Kaple

Informace

Navštíveno: 28. 10. 2017

Historie: Malá kaple byla vystavěna pravděpodobně v 19. století, po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války začala ale chátrat, a tak byla na počátku 21. století opravena a zastřešena.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/krasny-les-kaple

Dojmy: Menší kaplička, která je pěkně udržovaná.

Mapa

a

Fotografie

×