Malín - kostel sv. Štěpána

Informace

Navštíveno: 16. 8. 2019

Historie: Tento kostel byl vybudován jako hřbitovní kostel v románském slohu někdy v průběhu 12. století. Tím tento kostel nahradil původní hřbitovní kostel sv. apoštolů Petra a Pavla. Již v 60. letech 13. století se dočkal kostel první gotické přestavby, a již tehdy je tento kostel zmiňován jako kostel farní. V této době tak zdejší farnost byla velmi důležitá, jelikož nespravovala pouze tuto ves, ale také kostely nacházející se v tehdy vznikající Kutné Hoře. Další přestavby se dočkal kostel ve 30. letech 14. století, během kteréž došlo k výstavbě gotického presbytáře, úprava střechy a vzniku horního patra zvonové věže. V roce 1412 byl Malín spolu s tímto kostelem vypálen Kutnohorskými horníky, a tak zdejší fara zůstala neobsazená. V roce 1454 byl kostel opraven z iniciativy sedleckého opata Theodorika. Ještě ve 3. třetině 15. století došlo k zesílení krovů tohoto kostela, ale již někdy po roce 1569 byl pořízen krov věže, který se zachoval do současnosti. V průběhu třicetileté války po vyplenění Malína se tento kostel stal pustým, obnovy se dočkal až v roce 1660, kdy započnula barokní přestavba, která byla dokončena v roce 1710. Tím získal kostel svou současnou podobu. Brána zdejšího hřbitova je pak vytvořená v pozdním baroku pravděpodobně někdy v průběhu 18. století. V roce 1863 byl původní malovaný dřevěný strop nahrazen novým rákosovým a ve 20. století byla obnovena sdružená, která byla do té doby zazděná. Nakonec v 70. letech 20. století byla vytvořena současná kruchta, varhany a současné lavice.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/kostel-sv-stepana-15440929

Zdroj: https://www.nockostelu.cz/kostel/1812/

Dojmy: Malebný kostel, který je jednou z dominant této vsi.

Mapa

a

Fotografie

×