Malín - kostel sv. apoštolů Jana a Pavla

Informace

Navštíveno: 16. 8. 2019

Historie: Tento kostel byl vybudován dle literatury v 10. či v 11. století v románském slohu uprostřed tehdejšího hradiště Malín. V průběhu 1. čtvrtiny 14. století byla vystavěna gotická věž, ze které se dodnes zachovalo spodní patro. Někdy kolem roku 1515 se kostel dočkal pozdně gotické přestavby, během které byla zpevněna věž pilíři a také vznikl dodnes dochovaný krov kostela. V této době byl kostel zasvěcen sv. Vavřinci. V průběhu 1. dvacetiletí 18. století prošel kostel barokizující přestavbou do slohu tak zvané barokní gotiky. Během Josefínských přestaveb byl kostel odsvěcen a roku 1787 prodán ve veřejné dražbě obci Malín. Kostel začal být využíván jako skladiště potravin a v roce 1822 zde byla zřízena kontribuční sýpka. V 19. století byl kostel upraven tak že byla zazděna hrotitá okna a v kostele přibylo patro. V této době přízemí sloužilo jako skladiště zdejšího hasičského sboru a patro sloužilo nadále jako sýpka. V letech 1920 -1922 byl kostel upraven pro potřeby Československé církve husitské tak, že byla obnovena hrotitá okna a vznikl hrotitý portál. V takto novodobé podobě pak kostel zůstal dodnes. Kostel prošel rozsáhlou rekonstrukcí v roce 2007.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%BDch_apo%C5%A1tol%C5%AF_Jana_a_Pavla_(Mal%C3%ADn)

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/kostel-sv-apostolu-jana-a-pavla-sv-jana-krtitele-15407555

Dojmy: Malebný kostelík který nevypadá že je až tak prastarý.

Mapa

a

Fotografie

×