Kutná Hora - dům čp. 544/26

Informace

Navštíveno: 15. 8. 2019

Historie: Tento dům byl vystavěn ve středověku v gotickém slohu. Z tohoto období se dodnes zachovali nejen sklepy, ale také obvodové zdivo v přízemí. Dříve se totiž jednalo o nárožní přízemní dům. V roce 1829 se dům dočkal klasicistní přestavby podle plánů pro mě neznámého autora. Během této přestavby bylo přistavěno patro, ale dům získal svou klasicistní fasádu a freskový obraz Madony. V tomto stavu se pak stavení dochovalo do současnosti.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/mestansky-dum-14601735

Dojmy: Krásný dům středověkého původu.

Mapa

a

Fotografie

×