Kutná Hora - dům čp. 557/9

Informace

Navštíveno: 15. 8. 2019

Historie: Tento malebný měšťanský dům byl vybudován někdy kolem poloviny 19. století pro mě neznámým autorem, jelikož na mapě katastru z let 1824 – 1843 ještě není zakreslen, ale již je zanesen na mapě III. vojenského mapování z let 1877 – 1880. Dům je postaven jako přízemní klasicistní nárožní stavba a v tomto stavu se zachovala i do současnosti.

Dojmy: Bohužel jsem o tomto stavení nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×