Kutná Hora - dům čp. 542/6

Informace

Navštíveno: 15. 8. 2019

Historie: Tento malebný dům byl vystavěn ve středověku jako gotická přízemní stavba. Z tohoto období se zachovali jak sklepy, tak obvodové zdi v přízemí budovy. Někdy v průběhu 19. století prošel dům klasicistní přestavbou, během které byl navýšen o patro a získal svou klasicistní fasádu. V této podobě se pak dochoval do současnosti.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/mestansky-dum-14522970

Dojmy: Malebný původem středověký dům.

Mapa

a

Fotografie

×