Červené Janovice - dům čp. 15

Informace

Navštíveno: 12. 10. 2019

Historie: Toto malebné lidové vesnické stavení bylo vystavěno nejpozději v průběhu 1. poloviny 19. století, jelikož je již zachyceno na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale může být samozřejmě i starší. Stavení bylo vystavěno jako přízemní z části roubená z části zděná stavba, která je krytá polovalbovou střechou a bedněným štítem. V této podobě se toto stavení zachovalo do současnosti, a tak je krásným příkladem toho, jak vypadala zdejší zástavba.

Dojmy: Bohužel jsem o tomto domě nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×