Červené Janovice - dům čp. 13

Informace

Navštíveno: 12. 10. 2019

Historie: Toto malebné vesnické lidové stavení bylo vystavěno nejpozději v 1. polovině 19. století, jelikož je již zachyceno na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale může být i starší. Stavení bylo postavené jako přízemní zděná stavba krytá sedlovou střechou a postrádající ozdobnou fasádu. Do dnešních dnů se toto stavení zachovalo téměř beze změny, a tak je krásným příkladem toho, jak vypadala zdejší zástavba.

Dojmy: Bohužel jsem o tomto stavení nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×