Červené Janovice - fara

Informace

Navštíveno: 12. 10. 2019

Historie: Tato budova fary byla vystavěna nejpozději v průběhu 1. poloviny 19. století, jelikož je již zachycena na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale může být samozřejmě i starší. Fara byla vystavěna jako strohá patrová zděná stavba krytá valbovou střechou a kamenným vstupním portálem. V této podobě se tato budova fary zachovala až do současnosti.

Dojmy: Bohužel jsem o této stavbě nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×