Trstěnice - kostel sv. Víta

Informace

Navštíveno: 24. 2. 2020

Historie: Kostel byl založen roku 1200, jako velká kaple v románském slohu spadající pod klášter premonstrátů v Teplé, podle listin nalezených při rekonstrukci kostelní věže v roce 1778. Později se dočkala kaple gotického rozšíření rozšíření v řádný kostel. První písemná zmínka o kostelu se nalézá v papežských registrech z roku 1384, kdy měl podávací právo na faráře Český král. V roce 1660, po třicetileté válce, byl kostel barokně rozšířen a roku 1677 byl zvýšen. Nakonec mezi lety 1774-1778 prošel kostel barokní přestavbou, která byla provedena na náklady hraběte Zikmunda z Haimhausenu podle plánů pro mě neznámého autora. Po odsunu německého obyvatelstva přestal tento kostel být pravděpodobně udržován a postupně chátral. Díky domu byl kostel v roce 1989 vykraden. Další krádež pak následovala v noci z 26. na 27. srpna 2010.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_V%C3%ADta_(Trst%C4%9Bnice)

Dojmy: Krásný barokní kostel.

Mapa

a

Fotografie

×