Trstěnice - dům čp. 12

Informace

Navštíveno: 24. 2. 2020

Historie: Tato malebná vesnická usedlost byla vystavěna v typickém Chebském lidovém slohu nejpozději v 1. polovině 19. století, jelikož je již zachycena na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale může a pravděpodobně je i starší. Tato vesnická stavba pak byla vystavěna jako přízemní roubené stavení, které je kryté sedlovou střechou a bohatě hrázděným štítem. V této malebné podobě se tato usedlost zachovala do současnosti, a je tak krásným příkladem toho jak vypadala zdejší dřívější zástavba.

Dojmy: Bohužel jsem o této stavbě nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×