Trstěnice - lovecký zámek Berchembogen

Informace

Navštíveno: 24. 2. 2020

Historie: Lovecký zámeček nechal postavit na území panství Chodová Planá jeho majitel Jan Arnošt Berchem-Haimhausen pro odpočinek při honech. Projekt byl vypracován v 70. letech 19. století, pravděpodobně spolu s plány výstavby zámků Neuhaimhausen a Jalový Dvůr u Broumova. Stavební aktivita Jana Arnošta pak vyvrcholila výstavbou nového zámku v Chodové Plané. Dokončení stavby Berchembogenu bylo plánováno na rok 1875, nakonec se však stavba protáhla a zámeček byl hotov v roce 1876. Tento zámeček pak byl vystavěn v neogotickém bohatě zdobeném slohu. Rodu Berchem-Haimhausen sloužil do 40. let 20. století. Po roce 1945 byl československým státem zkonfiskován a využíval jej národní podnik Státní lesy. Ve využívání lesní správy byl do začátku 90. let, kdy došlo k přeměně na pohostinství.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Berchembogen

Dojmy: Krásný neogotický zámeček.

Mapa

a

Fotografie

×