Sítiny - sousoší korunování Panny Marie

Informace

Navštíveno: 22. 6. 2019

Historie: Toto pískovcové sousoší navazující na barokní sloh bylo vytvořeno v roce 1850 pro mě neznámým autorem na náklady Wenzela Würdingera. Již v roce 1867 proběhlo touto sousoší opravou, kterou inicializovala K. Würdingerová. Poslední známé opravy se toto sousoší pak dočkalo v roce 1895 na náklady A. a J. Diemöllselových. Pravděpodobně v průběhu 2. poloviny 20. století toto sousoší pravděpodobně sešlo, ale nakonec bylo pravděpodobně buď v 90. letech 20. století či v 1. dvacetiletí 21. století obnoveno.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/sousosi-korunovani-panny-marie-14489530

Dojmy: Malebné sousoší, které je vytvořeno v doznívajícím barokním slohu.

Mapa

a

Fotografie

×