Sítiny - socha sv. Jana Nepomuckého

Informace

Navštíveno: 22. 6. 2019

Historie: Tato krásná barokní socha sv. Jana Nepomuckého byla vytvořena pro mě neznámým autorem na náklady Matěje Josefa Kieslinga v roce 1757. V roce 1851 na náklady Wenzela Zitterbartha a jeho otce Balthasara byla tato socha obnovena. Bohužel po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války přestala být tato socha udržována a pozvolna chátrala. Nakonec se tato socha buď v 90. letech 20. století či v 1. dvacetiletí 21. století obnovena do současné krásné podoby.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/socha-sv-jana-nepomuckeho-14443399

Dojmy: Krásná barokní socha, která se nachází na zdejší návsi.

Mapa

a

Fotografie

×