Sítiny

Informace

Navštíveno: 22. 6. 2019

Historie: Sítiny (původní český název Survody, později Raušenbach, německy Rauschenbach) je malá vesnice nacházející se asi 1,5 km na jihozápad od Mnichova. První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1214. Na vzniku osídlení se výrazně podílela naleziště cínové rudy, která sem přilákala německé kolonizátory. Německá vlastivěda však údaj o první písemné zmínce považuje za nevěrohodný, neboť vychází z falza z 15. století. Pravděpodobnější je proto považovat za první písemnou zmínku listinu z roku 1347, kdy klášter Teplá prodává cínový důl třem bratrům Tullingerovým. Od poloviny 14. století až do roku 1455 byla ves v soukromých rukou, poté se vrátila do majetku kláštera Teplá. V letech 1530–1547 byla vesnice zastavena Bečovu, poté až do zániku patrimoniální správy v polovině 19. stoleté patřila k Teplé. Po zrušení Patrimoniální správy v polovině 19. století se tato vesnice stala samostatnou obcí. Po druhé světové válce a odsunu německého obyvatelstva se vesnice vylidnila, došlo však k částečnému dosídlení, toto mělo za následek to, že se v roce 1961 stala z této obce součást obce Mnichov, kam spadá do současnosti. V průběhu druhé poloviny 20. století zanikla jihozápadní a severozápadní strana návsi a mnoho staveb, včetně hrázděných domů. Severovýchodní a jihovýchodní strana návsi si zachovala původní podobu. Dle sčítání z roku 2011 zde žilo celkem 54 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADtiny_(Mnichov)

Dojmy: Menší vesnička, ve které je mnoho zajímavostí.

Mapa

a

Památky a zajímavosti

IMG_5568
IMG_5629
IMG_5619
IMG_5651
IMG_5601
IMG_5562
IMG_5586
IMG_5631
IMG_5625
IMG_5576
IMG_5637
IMG_5580