Rájov - krucifix

Informace

Navštíveno: 22. 6. 2019

Historie: Tento kamenný kříž byl vystavěn pro mě neznámým autorem neznámo kdy. Pravděpodobně byl vytvořen někdy v průběhu 19. století. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války přestal tento kříž být udržován a pozvolna chátral. Díky tomu byl tento kříž v době mé návštěvy ve velmi sešlém stavu a nápis na něm byl již naprosto nečitelný.

Dojmy: Bohužel jsem o tomto kříži nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×