Rájov - kostel sv. Jana a Pavla

Informace

Navštíveno: 22. 6. 2019

Historie: Tento kostel byl postaven v letech 1787 až 1789 klášterem Teplá v pozdně barokním slohu a vybaven hlavním oltářem z roku 1769 přeneseným sem z kostela sv. Petra a Pavla v Mnichově. Pozdně barokní jednolodní stavba s věží čtvercového půdorysu při západním průčelí a oble ukončeným presbytářem, kterou vybudoval stavitel Hausmann z Teplé, stojí na okraji vesnice. Poslední bohoslužby se zde konaly kolem poloviny 20. století. Následně tento kostel začal chátrat, a tak byl v době mé návštěvy ve velmi sešlém stavu. Zdejší farnost zanikla v roce 2005 sloučením s tepelskou farností.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Jana_a_Pavla_(R%C3%A1jov)

Dojmy: Krásný kostelík, který je ukrytý mezi vysokými stromy na okraji vsi.

Mapa

a

Fotografie

×