Rájov - socha sv. Jana Nepomuckého

Informace

Navštíveno: 22. 6. 2019

Historie: Tuto barokní sochu sv. Jana Nepomuckého vytvořil v roce 1791 pro mě neznámý autor na náklady Franze Wahra z Mnichova. Socha byla původně vztyčena u kaple Panny Marie zvané Fischbachova kaple. V roce 1831 byla tato socha opravována. Někdy v průběhu 20. století byla tato socha přenesena na současné místo. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války přestala tato socha být pravděpodobně být udržována a pozvolna chátrala. Nakonec byla tato socha buď v 90. letech 20. století či v 1. dvacetiletí 21. století obnovena.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/socha-sv-jana-nepomuckeho-14489572

Dojmy: Krásná barokní socha.

Mapa

a

Fotografie

×