Rankovice

Informace

Navštíveno: 23. 6. 2019

Historie: Rankovice (německy Rankowitz) je malá vesnice nacházející se asi 3,5 km na sever od Teplé. Vesnice byla založena již někdy v průběhu 12 století. První písemná zmínka o vesnici ale pochází až z roku 1273, kdy papež Řehoř X. potvrdil její držení premonstrátům kláštera Teplá. S klášterem a městem Teplá byla vesnice spojena až do zániku patrimoniální správy v polovině 19. století. V této době zde žilo celkem 172 obyvatel a tato vesnice se stala samostatnou obcí. Svého vrcholu co do poštu obyvatel se tato vesnice dočkala v roce 1880, kdy zde žilo celkem 205 obyvatel. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války a dosídlení obyvatel z vnitrozemí klesl počet obyvatel v roce 1950 na 84 obyvatel a následně tento počet již jen klesal. Z tohoto důvodu v roce 1961 se tato tehdy samostatná obec stala vesnicí a součástí města Teplá, kam spadá do současnosti. Dle sčítání z roku 2011 zde žilo celkem 14 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Rankovice

Dojmy: Maličká vesnička, kde je pár zajímavostí.

Mapa

a

Památky a zajímavosti

IMG_5878
IMG_5880