Salajna

Informace

Navštíveno: 4. 3. 2020

Historie: Salajna (do roku 1948 Kunrátov, německy Konradsgrün) je vesnice nacházející se asi 3 km na severozápad od Dolního Žandova. První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1299. V daném roce se jako její majitel se uvádí Konrád Paulsdorfer z Tennesbergu sedící na hradu Chunradsgrün, který roku 1305 přenechal zdejší fojtství komendě německých rytířů v Chebu a v roce 1308 věnoval klášteru ve Waldsassenu zdejší desátky. Později, až do zániku patrimoniální správy roku 1848, se v držení vesnice vystřídaly chebské měšťanské rodiny jako rodina Junckerů či Richterům, poté patřila městu Cheb. Po zrušení patrimoniální správy se tato vesnice stala součástí obce Jesenice, kam spadala až do roku 1880, kdy se stala samostatnou obcí. Po roce 1945 byla Salajna jako sídlo ležící v německy mluvící oblasti Chebska zasažena poválečnou výměnou obyvatel. Díky tomu v roce 1961 se tato vesnice stala součástí obce Okrouhlá a v roce 1971 součástí obce Dolní Žandov, kam spadá do současnosti. Novodobý vývoj vesnice v průběhu 2. poloviny 20. století byl ve srovnání s naprostou většinou ostatních sídel na Chebsku relativně příznivý. Salajna byla posouzena jako hodnotný soubor lidové architektury v západních Čechách s potenciálem, stát se památkovou rezervaci. Vesnice nebyla naštěstí postižena výraznější devastací a bezohlednými modernizacemi. Rovněž nedošlo k výraznější novodobé výstavbě. Ta se omezila na menší skupinu rodinných domů při cestě k železniční zastávce a skupinu chat na jižním konci vesnice. Přesto však došlo v období socialismu ke zboření několika architektonicky hodnotných usedlostí. Dle sčítání z roku 2011 zde žilo celkem 64 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Salajna

Zdroj: http://www.dolnizandov.cz/informace-o-obci/blizke-okoli/

Dojmy: Malá vesnice, kde je mnoho zajímavostí.

Mapa

a

Památky a zajímavosti

IMG_1930
IMG_1894
IMG_1918
IMG_1912
IMG_1965
IMG_1975
IMG_1984
IMG_1950