Rankovice - Tvrziště Rankovice

Informace

Navštíveno: 23. 6. 2019

Historie: Toto tvrziště, nazývané také Rankovický Ringvald či Starší tvrz bylo založeno pravděpodobně nějakým Tepelským manem. Tento odhad je potvrzen tím že první písemná zmínka o tomto tvrzišti pochází z roku 1273, kdy jej již držel Tepelský klášter. Dle lidové slovesnosti se původní vesnice nacházela na tomto místě, potíž ale je že se do dnešních dnů zatím nezachovali žádné archeologické nálezy. Díky tomu je zánik tohoto tvrziště odhadován na 15. století. A proč se vypráví že se zde nacházela vesnice? Inu samotný ringvald má průměr asi 80 metrů a samotný ostrov má průměr 37 metrů. Příkop okolo tvrziště je pak 2,5 – 4 m hluboký vodní příkop, který má do současnosti zachovaný vodní přítok. Asi 100 metrů severně od tohoto tvrziště se pak nachází menší vyvýšenina, která by mohla být opevněnou tvrzí, ale toto jsou jen odhady. Jisté je že po zániku tohoto tvrziště sloužil jeho prostor jako pastvina a pole. Ve vsi Rankovice pak vznikla další, tentokrát mladší tvrz, která ale také zanikla a nakonec na počátku 20. století bylo rozvozena, a díky tomu zmizela téměř beze zbytku a zbyl pouze její relikt.

Zdroj: Naučná tabule

Zdroj: https://www.hrady.cz/tvrz-rankovice-cheb/

Dojmy: Velmi zajímavé tvrziště, kam jsem nešel blíže, kvůli pastvinám s dobytkem.

Mapa

a

Fotografie

×