Pastviny

Informace

Navštíveno: 17. 3. 2020

Historie: Pastviny (německy a do roku 1947 Friedersreuth) jsou malou vesnicí nacházející se asi 4 km jihozápadně od obce Hranice. Poprvé jsou Pastviny zmiňovány v roce 1413, a to ve smlouvě, kde Konrád Neuberg prodal Pastviny spolu s Hranicemi, Studánkou a Trojmezím Jindřichu Zedtwitzovi. Pastviny se rozvíjely jako zemědělská osada. Nacházelo se zde několik mlýnů. Industrializace se zde začala projevovat až na konci 18. století. V 18. století byla vesnice okupována pruským vojskem, které zde způsobilo obrovské škody. Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se tato vesnice stala součástí obce Studánka. V roce 1893 zde byla postavena škola, kde se vyučovalo již celoročně. Tato škola byla v roce 1962 zbourána, a na jejím místě byla postavena kasárna pohraniční stráže. Po odsunu německého obyvatelstva v roce 1945 zde zůstalo jen málo obyvatel, a vinou špatné dosidlovací politiky nebyl nikdo, kdo by se staral o místní domy a usedlosti. Později, při značení hraničního pásma bylo strženo přes 140 budov. V roce 1976 se tato vesnice stala součástí obce Hranice , kam spadá do současnosti. V 90. letech 20. století byla opuštěná kasárna odkoupena soukromým majitelem, a dnes zde sídlí soukromá firma. V areálu se nachází pomníček padlému vojákovi. Dle sčítání z roku 2011 zde žilo celkem 68 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Pastviny_(Hranice)

Zdroj: http://www.soupispamatek.com/okres_as/pastviny/pastviny_historie.htm

Dojmy: Maličká vesnička, nacházející se jihozápadně od Hranic, kde jsou dvě zajímavosti.

Mapa

a

Památky a zajímavosti

IMG_3310
IMG_3299