Pěkovice

Informace

Navštíveno: 3. 8. 2019

Historie: Pěkovice (původním německým názvem Pöcken) je malá vesnice nacházející se asi 4,5 km na jih od Teplé. První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1273, kdy byla pravděpodobně majetkem kláštera v Teplé, kterému patřila většinu času až do zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století. Po té se tato vesnice stala součástí obce Bezvěrov, kam spadal až do roku 1880, kdy se stala samostatnou obcí. Před začátkem druhé světové války bylo tu asi 25 soukromých hospodářství, tři chovné rybníky, velkostatek, základní škola, hospoda, obchod a 186 hlášených obyvatel. Kostel ve vsi nikdy nebyl, protože všechny malé okolní obce patřily k farnosti kláštera premonstrátů v Teplé, ale zřejmě existoval obecný úřad, což je patrné z alespoň jedné dodnes dochované vlastní známky. Po roce 1945 postihl Pěkovice osud většiny malých obcí v česko-německém pohraničí. Německé obyvatelstvo bylo vyhnáno, většina budov zbourána nebo rozebrána na stavební materiál. Devět budov včetně hospody a školy bylo zachováno z důvodu provozu zřízených zde státních statku. V roce 1961 přišla tato vesnice o svou samostatnost a stala se součástí obce Křepkovice, kam spadala až do roku 1975, kdy se stala součástí města Teplá, kam spadá do současnosti. Do roku 1989 existovala zde farma hovězího dobytku, byl nově postaven obchod, dva malé paneláky a řadovky pro pracovníky farmy. Po „sametové revoluci“ v roce 1989 hospodářství zde postupně upadalo a ves znovu pustla. Bývalé statni statky rozprodávaly majetek za pár korun, ale zájemců moc nebylo. Ze školy, hospody a ještě několika budov se staly ruiny. Pěkovická farma při tom měla štěstí - koupil ji italský podnikatel, a od té doby buduje se tady prosperující moderní chovní podnik hovězího dobytku. V létě roku 1998 se obcí prohnalo tornádo, což je dost nezvyklý jev pro střední Evropu. Byly poškozeny lesy v okolí, na jednom s dochovaných původních statků byla stržená půlka střechy obytného domu a půlka stodoly. Dle sčítání z roku 2011 zde žilo celkem 40 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C4%9Bkovice

Dojmy: Maličká vesnička, kde se nachází pár zajímavostí.

Mapa

a

Památky a zajímavosti

IMG_6657
IMG_6647
IMG_6645