Pastviny - NPP Bystřina - Lužní potok

Informace

Navštíveno: 17. 3. 2020

Historie: Nejdříve byla vyhlášena NPP Lužní potok dne 1. února 1990 o celkové rozloze 114,15 ha. Důvodem vyhlášení této lokality pak byl důvod výskytu perlorodky říční, která je kriticky ohrožený mlž. Dále se zde vyskytuje rak říční a mihule potoční. Z rostli v této Národní Přírodní památce žije klikva bahení, orchidej prsnatec májový, vachta trojlistá a zevar nejmenší. Dne 1. července 2020 byla tato Národní Přírodní památka zrušena a téhož dne vznikla nová NPR Bystřina – Lužní potok, která má v současnosti celkovou rozlohu 468,38 ha. Díky tomu není chráněn pouze lužní potok s perlorodkou, ale také, travinný a mokřadní ekosystémy, mokřadní vrbiny, lužní les, slatinné a přechodové rašeliniště.

Zdroj: https://www.ochranaprirody.cz/lokality/?idlokality=1167

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Lu%C5%BEn%C3%AD_potok_(n%C3%A1rodn%C3%AD_p%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_pam%C3%A1tka)

Dojmy: Nádherná a rozsáhlá národní přírodní památka, do které jsem moc nezacházel, abych ji nepoškozoval.

Mapa

a

Fotografie

×