Lázně Kynžvart - židovský hřbitov

Informace

Navštíveno: 27. 3. 2019

Historie: Zdejší židovská obec byla založena již ve středověku, kdy sem do Kynžvartu přišli přeživší židé z masakru v Chebu. Tato obec byla celkem rozsáhlá, jelikož již v roce 1405 byl založen tento židovský hřbitov. Zdejší židovská obec byla natolik významná, že zde sídlil rabín pro Chebsko a Žatecko. Právě z tohoto období, přesněji řečeno ze 16. století se zachovali do současnosti nejstarší zachované zdejší náhrobky. Během třicetileté války byla tato židovská obec velmi postižena válkou, kdy zde přežili jen dvě židovské rodiny. Následně začal opět nárůst židovského obyvatelstva, který narostl natolik, že v 19. století zde žilo celkem 298 židů. Bohužel v roce 1871 vyhořela zdejší Synagoga a většina zdejšího ghetta, a tak došlo postupnému úbytku židovské komunity. Někdy z této doby pochází také nejmladší zachované náhrobní kameny tohoto hřbitova. Ještě v roce 1930 zde v Kynžvartu je zmiňováno 12 židovských obyvatel. Bohužel během křišťálové noci z 9. na 10. listopadu 1938 zdejší Henleinovci definitivně zlikvidovali zdejší židovskou komunitu. V následujících letech došlo ze strany nacistů k výrazné destrukci tohoto hřbitova, kdy náhrobní kameny byly použity jako dláždění cest a zbytek hřbitova byl úmyslně ničen. Po konci 2. světové války byly tyto náhrobky vyzvednuty a opřeny o pozůstatek původní hřbitovní zdi, ale bohužel v průběhu 2. poloviny 20. století za totalitního režimu, došlo k tomu samému, k čemu došlo i během 2. světové válce. A to k tomu že náhrobní kameny byly opět použity jako dláždění cest, či jako stavební materiál. V roce 1976 byly zachráněny alespoň dva náhrobní kameny z 19. století, které byly převezeny na židovský hřbitov v Mariánských lázních. Do dnešních dnů se na místě původního hřbitova zachovalo asi jen 7 náhrobních kamenů, které jsou všechny povaleny na zemi a po původní hřbitovní zdi se již nezachovalo vůbec nic.

Zdroj: http://www.zanikleobce.cz/index.php?detail=1443451

Dojmy: Zajímavé místo, kterého je člověku líto že nevydrželo do současnosti.

Mapa

a

Fotografie

×