Lázně Kynžvart - zámek Kynžvart

Informace

Navštíveno: 27. 2. 2016

Historie: Původně na tomto místě byla vystavěna někdy mezi lety 1585 - 1597 pravděpodobně pány z Cedvic renesanční tvrz. Jelikož se ale Kryštof Jindřich mladší z Cedvic účastnil stavovského povstání, tak byl tento majetek zabaven. Již dne 23. května 1623 bylo zdejší zboží propůjčeno a v roce 1630 postoupeno pěti bratřím Metternichovým, kteří byly synovci trevírského kurfiřta. Když vlastnil toto zboží říšský hrabě Filipp Emmreich von Metternich, tak nechal původní renesanční tvrz přestavět na honosný zámek. Přestavba tohoto zámku pak proběhla v barokním slohu v letech 1681 – 1691 podle plánů pro mě neznámého autora. Když zdejší zboží postupem času zdědil Clemens Wenzel Lothar Johann Nepomuk 2. kníže von Metternich-Winneburg, tak jelikož působil jako od roku 1809 jako ministr zahraničí a v letech 1821 – 1848 byl kancléřem habsburského domu, dvora a státu, tak potřeboval reprezentativní sídlo. Proto se rozhodl nechat přestavět tento původně barokní zámek ve slohu vídeňského klasicismu podle plánů vídeňského architekta Prietra Nobile v letech 1820 – 1839. Tímto získal tento zámek svůj současný honosný vzhled. Clemens zde hostil také mnoho význačných hostů, jako byl například ruský car Alexndr I. či car Mikuláš I. a básník J. W. Goethe. Rod Metternichů vlastnil tento zámek až do roku 1945 kdy byl zkonfiskován. Po 2. světové válce v této stavbě sídlilo velitelství 3. divize americké armády. V roce 1947 tehdy státní zámek byl zpřístupněn veřejnosti a otevřen byl až do roku 1976, kdy musel být vystěhován z důvodu dřevomorky, která napadla část podlah, krovů a knihovny. K postupné opravě zámku bylo přistoupeno až na počátku 90. let 20. století a v roce 1994 byl zpřístupněna první část expozice. V letech 1998 – 2000 se tento zámek dočkal celkové rekonstrukce, která stála celkem 82 miliónů korun. Ač se to nezdá, tak veřejné muzeum bylo v tomto zámku založeno již v roce 1828 a patří tak k nejstarším v Čechách. V tomto muzeu mohli návštěvníci pozorovat historické mince, umělecké předměty, přírodniny či exotické zbraně. Také se zde nachází gotické deskové oltářní obrazy z roku 1510 a francouzská renesanční tapiserie z doby kolem roku 1560. Co je v tomto zámku také velmi cenné je pak zdejší knihovna, která bylo založena díky pozůstalosti trevírského biskupa Lothara von Metternich, který zemřel v roce 1623. Zdejší sbírka pak byla postupně rozšiřována a v současnosti je zde asi 12 tisíc titulů, které jsou napsány ve 24 tisících svazků. Tato knihovna má pak i své vzácnosti, jako rukopisy, či fragment starého zákona z konce 8. století, nebo 230 inkunábulí.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kyn%C5%BEvart

Zdroj: https://www.zamek-kynzvart.eu/cs/vice-o-zamku/historie/Zamek-Kynzvart

Dojmy: Nádherný a impozantní zámek, který stojí trochu bokem od města.

Mapa

a

Fotografie

×