Kopaniny

Informace

Navštíveno: 26. 4. 2020

Historie: Kopaniny (německy Krugsreuth) jsou vesnice nacházející se asi 5 km severovýchodně od Aše. Kopaniny vznikly pravděpodobně již ve 12. století, ale první doložená zmínka pochází až z roku 1315, kdy vesnici vlastnili Feiltschové ze Sachsgrünu. Na přelomu 13. a 14. století patřila vesnice Neubergům. Později, během války rodu Neubergů z Chebem byly Kopaniny obsazeny chebskými. Dalším majitelem vsi se stali Zedtwitzové, kteří získali velký vliv na celém Ašsku po dlouhou dobu. Zedwitzové pak drželi tuto ves až do zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století, kdy se tato vesnice stala součástí obce Podhradí, kam spadala až do roku 1921. Následně se stala samostatnou obcí, a svou samostatnost si udržela až do roku 1976, kdy se stala součástí města Aš, kam spadá do současnosti. Dle sčítání z roku 2011 zde žilo celkem 122 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kopaniny_(A%C5%A1)

Dojmy: Maličká pohraniční vesnička, nacházející se severozápadně od Aše, kde je několik zajímavostí.

Mapa

a

Památky a zajímavosti

IMG_3637
IMG_3658
IMG_3652
IMG_3639