Kopaniny - dům čp. 169

Informace

Navštíveno: 26. 4. 2020

Historie: Tato usedlost byla vystavěna pravděpodobně v průběhu 1. poloviny 19. století, jelikož je již zachycena na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale může být i starší. Usedlost byla vystavěna jako patrová stavba, kde přízemí je zděné a patro pravděpodobně hrázděné. Celá usedlost je pak krytá sedlovou střechou a pravděpodobně hrázděným štítem. Někdy na počátku 21. století prodělala tato usedlost kompletní rekonstrukci, která dala této usedlosti její současný vzhled.

Dojmy: Bohužel jsem o této usedlosti nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×