Kopanina

Informace

Navštíveno: 8. 6. 2019

Historie: Kopanina (do roku 1948 Frauenreuth) je malá vesnice nacházející se asi 3 km na jihovýchod od Nového Kostela. První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1265. Vesnice vznikla během německé kolonizace v té době neobydleného podhůří Krušných hor. Zdejší faru získala chebská komenda německých rytířů. Ve 14. století byla ves rozdělena mezi cisterciácký klášter ve Waldassenu a křížovnickou komendu v Chebu. V roce 1429 byla vesnice zničena husity, ale později byla obnovena. Od 15. století se majitelé střídali až do 17. století, kdy ves získalo město Cheb. Právě v 17. století tu je připomínán, že se v této vsi nacházel panský dům, který byl nazýván zámkem. V majetku Chebu zůstala Kopanina až do zániku patrimoniální správy, který proběhl v polovině 19. století. V této době se z této vsi stala samostatná obec. Po druhé světové válce a odsunu německého obyvatelstva byla ves vysídlena a následně postižena demolicemi. Většina hospodářských usedlostí byla zbořena. Přes tyto ztráty představuje Kopanina poměrně významný celek lidové architektury Chebska. Díky tomuto odsunu se tato obce vylidnila tak, že zde zbylo pouhých 25% obyvatel, z původního předválečného obyvatelstva. Toto vylidnění mělo za následek že v roce 1976 se stala tato obec vsí a stala se součástí obce Nový Kostel. Dle sčítání z roku 2011 zde žilo celkem 59 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kopanina_(Nov%C3%BD_Kostel)

Zdroj: http://www.novy-kostel.cz/okoli/kopanina/

Dojmy: Menší vesnice, kde je mnoho zajímavostí.

Mapa

a

Památky a zajímavosti

IMG_5070
IMG_4993
IMG_5009
IMG_4987
IMG_5007
IMG_5001
IMG_5058
IMG_5077