Hranice - evangelický kostel

Informace

Navštíveno: 26. 4. 2020

Historie: Přesný vznik kostela není znám. Vznikl však jako katolická kaple v gotickém slohu, zasvěcená svatému Martinovi, a to pravděpodobně koncem 14. století. Z historických záznamů lze usuzovat, že do Hranic v 1. polovině 15. století vstoupili husité, protože kostel byl znovu vysvěcen v roce 1432, biskupem Gerhardem ze Salomy. Jako důvod je uváděno znesvěcení kacíři, a to buďto samotnými Husity, či jejich příznivci. V této době kostel podléhal farnímu kostelu svatého Lorence v dnešním německém Hofu. Samostatnou farou se hranický kostel stal až v roce 1502. V té době již byla faráři vedena kronika, díky které jsou dějiny města dobře znatelné již od 15. století. V roce 1629 museli evangeličtí faráři z Ašska opustit Čechy, a to kvůli rekatolizaci. Zedtwitzové se marně dovolávali práva na svobodu vyznání, které jim bylo minulými panovníky potvrzováno. Císař Ferdinand II. Štýrský pro Ašsko nepovolil výjimku. Nazpět se, i když ne s přímým povolením panovníka, vrátili faráři až v roce 1649 kdy využili zákonů daných vestfálským mírem. V průběhu 2. poloviny 17. století byla původní kaple přestavěna v barokním slohu na kostel, kdy vznikla současná kostelní věž. V roce 1719 došlo k přestavbě lodi kostela. Tehdejších 240 míst a dalších 240 ke stání již bylo nevyhovujících, a tak byla loď zvětšena a přestavěna v neorománském stylu. Barokní věž kostela zůstala v původní podobě. Zajímavostí je, že tato věž je založena na stejném základě, jako věž zničeného ašského kostela Nejsvětější Trojice, a věž kostela Dobrého pastýře v obci Podhradí. A to na čtvercovém základě, dvakrát se ztenčujícím, s osmibokou nástavbou a cibulovitou kupolí. Ještě téhož roku byl kostel znovu vysvěcen, a v následujících letech bylo zakupováno nové vybavení; hlavní zvon v roce 1722, střední zvon v roce 1725, rozsáhlejší kazatelna v roce 1749, nové varhany v roce 1750. V roce 1916, během 1. světové války, byly zabaveny oba kostelní zvony, roztaveny, a z jejich materiálu bylo vyráběno střelivo. Nových zvonů se kostel dočkal až po válce, v roce 1920. V dnešní době spadá tento kostel pod Farní sbor Českobratrské církve evangelické Aš, která zvažuje jeho rekonstrukci. V letech 2010-2011 prochází/projde kostel rekonstrukcí střechy. Oprava musela být rozdělena do dvou etap kvůli finanční náročnosti. NPÚ totiž podmínil rekonstrukci osazením břidlicové krytiny, která zde byla i v minulosti, a která patří k nejdražším variantám.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/kostel-evangelicky-20417127

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Evangelick%C3%BD_kostel_(Hranice)

Dojmy: Krásný kostel, který je dominantou tohoto městečka.

Mapa

a

Fotografie

×