Hranice - kostel Navštívení Panny Marie

Informace

Navštíveno: 26. 4. 2020

Historie: Tento drobnější kostel byl vystavěn v roce 1894 v neorománském slohu podle plán pro mě neznámého autora. Kostel byl následně zasvěcen Navštívení Panny Marie a ve své původní podobě se zachoval do současnosti.

Zdroj: https://www.mestohranice.cz/turistika/pamatky/

Dojmy: Zajímavý kostelík, o kterém jsem nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×