Hranice - dům čp. 267

Informace

Navštíveno: 26. 4. 2020

Historie: Tato vesnická lidová usedlost byla vystavěna v lidovém slohu nejpozději v průběhu 1. poloviny 19. století, jelikož je již zachycena na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale může být i starší. Usedlost byla vystavěna jako patrová pravděpodobně zděná stavba, která je krytá polovalbovou střechou. V této podobě se pak tato usedlost zachovala do současnosti.

Dojmy: Bohužel jsem o této usedlosti nenašel téměř žádné informace.

Mapa

a

Fotografie

×