Doubrava - dům čp. 15

Informace

Navštíveno: 10. 3. 2020

Historie: Tato vesnická zemědělská usedlost byla vystavěna jako uzavřený dvůr v typickém Chebském lidovém slohu někdy na počátku 19. století. Celý statek se skládá z obytného stavení, stodoly, kolny a chlévů. Většina staveb je pak hrázděná a zdobená hrázděnými štíty. Zajímavou stavbou je pak obytné stavení, které je přízemní stavba, kde přízemí je pravděpodobně zděné a navazuje na něj roubený věnec krytý sedlovou střechou a bohatě zdobeným hrázděným štítem. Usedlost pak prodělala v roce 1886 nějakou pro mě neznámou rekonstrukci či přístavbu, která dala usedlosti její současný vzhled.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/venkovska-usedlost-19270458

Dojmy: Krásná vesnická lidová usedlost.

Mapa

a

Fotografie

×