Doubrava - dům čp. 13

Informace

Navštíveno: 10. 3. 2020

Historie: Tato vesnická usedlost byla postavena jako uzavřená zemědělská usedlost v typickém Chebském lidovém slohu někdy na počátku 19. století. Celý areál se skládá z obytného stavení, kůlny, stodoly, stájí a obvodové zdi. Většina areálu je pak postavená z hrázděných konstrukcí s hrázděnými štíty. Samotná obytná stavba je pak postavena jako patrová stavba, kde přízemí je zděné a na něj navazuje roubený věnec s hrázděným patrem, které je kryté sedlovou střechou a bohatě zdobeným hrázděným štítem. V této krásné podobě se pak tato usedlost zachovala do současnosti.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/venkovska-usedlost-15301630

Dojmy: Krásná zemědělská usedlost, která se zachovala ve své původní podobě.

Mapa

a

Fotografie

×