Doubrava

Informace

Navštíveno: 10. 3. 2020

Historie: Doubrava (německy: Taubrath) je vesnice nacházející se přibližně 9 kilometrů jihovýchodně od Chebu. První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1313. Slovanský původ jména je dokladem většího stáří. Historických údajů je však minimum, chybí informace o stavu po třicetileté válce, protože Chebsko nebylo až do roku 1725 řádnou součástí Českého království a nebyla pro něj vydána berní rula. Patrně po celou dobu své historie až do zániku patrimoniální správy patřila vesnice městu Cheb. Až do roku 1788 spadala Doubrava pod hornofalckou farnost Neualbenreuth. Po zrušení patrimoniální správy se tato vesnice stala součástí obce Mýtina, kam spadala až do roku 1961 kdy se stala součástí obce Lipová, kam spadá do současnosti. Dle sčítání z roku 2011 zde žilo celkem 48 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Doubrava_(Lipov%C3%A1)

Dojmy: Malá vesnička, nacházející se jižně od Lipové, kde je několik zajímavostí.

Mapa

a

Památky a zajímavosti

IMG_2869
IMG_2937
IMG_2936
IMG_2944
IMG_2903
IMG_2849
IMG_2893
IMG_2897