Cheb - Městský dvůr

Informace

Navštíveno: 14. 1. 2019

Historie: V roce 1490 zde zakoupilo město dva měšťanské domy a nechalo je přestavěn v pozdně gotickém slohu na městský dvůr. Z tohoto období se zde zachovalo mnoho pozdně gotických prvků, jako například vstupní portál či ostění oken. Následně zakoupilo město další dva domy, které renesančně přestavili v letech 1551 - 1552 na zbrojnici, ale i toto se na celém areálu zachovalo velmi znatelně. Původní zbrojnice je tak ta stavba, která se nachází podél ulice hradební. Nakonec v roce 1700 prošel celý areál úpravami na hospodářským dvůr, čímž získal celý areál svou současno krásnou podobu, kterou můžeme obdivovat do současnosti.

Zdroj: http://encyklopedie.cheb.cz/cz/encyklopedie/mestska-zbrojnice

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/zbrojnice-mestsky-dvur-zbrojnice-15301177

Dojmy: Velmi krásný a unikátní areál hospodářského dvora.

Mapa

a

Fotografie

×