Cheb - Městské středověké opevnění

Informace

Navštíveno: 14. 1. 2019

Historie: Již po založení hradu se začalo postupně románsky opevňovat. Původní románské opevnění ale přestalo rostoucímu městu stačit, a tak se začalo ve 14. století s výstavbou gotického opevnění. Postupem středověké opevnění přestávalo stačit a byla potřeba velká modernizace. Tato modernizace měla za následek postupné ničení původního středověkého opevnění. Tato část středověké hradby s ochozem a obranou vížkou se nám dodnes zachovala díky tomu, že hradba byla současně i ohradní zdí zdejšího Františkánského kláštera. Díky tomuto se nám tato krásná část městského středověkého opevnění zachovalo do současnosti.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/mestske-opevneni-21442964

Dojmy: Velmi krásně zachovaný úsek středověkého opevnění, který je svým způsobem unikátem.

Mapa

a

Fotografie

×